قابلیت های ماژول انبار

 • درخواست کالا – خدماتی :  جهت کالاهایی خدماتی و واحدهایی ( بجز تعمیرات و خدمات فنی ) و  تحویل بصورت مستقیم  به متقاضی
 • درخواست قطعه : کلیه درخواست‌های تعمیراتی که بر اساس دستورکار تعمیراتی (wo) ارسال می‌گردد بر اساس موجودی انبار تحویل (miv) و یا سفارش گذاری (indent) می‌گردد و جهت درخواستهای مربوط به خدمات فنی و پروژه (tsr) بر اساس تاریخ قرنطینه، رزرو و نگهداری در انبار تا زمان تبدیل به دستورکار می‌گردد .
 • ایجاد سابقه مستمر: جهت کدینگ و ایجاد سابقه اقلام و متریال‌هایی که  در جدول قطعات وجود ندارد  و بر اساس سیستم استاندارد طبقه‌بندی نفت برگرفته از سیستم کدینگ‌کالا شل(General  Index) قابلیت کدگذاری بصورت ده رقمی را دارد   و قابلیت Add -Edit-Delete درسندهای مجزا همراه با گردش‌کار و تغییرات همزمان بصورت مجموعه‌ای را دارد.
 • پیگیری درخواست کالا: در این قسمت کاربران می‌توانند با داشتن یکی از مشخصات درخواست کالای خود (MRS-TSR-WO-PL-MIV-TNDENT-REQUEST) از وضعیت درخواست خود باخبر شده و نسبت به پیگیری روند درخواست خود و توقفات آن در کارتابل نفرات باخبر شوند.
 • سفارش گذاری: بر اساس پیشنهاد اعلامی و مقدار مینمم و ماکزیمم و مصرف سالیانه نسبت به نگه‌داشتن موجودی اطمینان انبار بر اساس نرخ مصرف اقدام می‌نماید.
 • بازگشت کالا به انبار: بازگشت کالا با 5 وضعیت (سالم مورد نیاز– مازاد جهت فروش- معیوب قابل تعمیر– اسقاطی- معدومی ) ممکن بوده که جهت بازگشت‌های تعمیراتی نیز درخواست خرید خدماتی صادر و با قابلیت تخصیص به انبارهای مجزا بر اساس وضعیت کالا می‌گردد .
 • گزارش رسید روزانه : کلیه متریال‌هایی که بصورت روزانه وارد مجتمع می‌گردد ثبت می‌شود و قابل ردیابی است .
 • اعلام وصول کالا به متقاضی: کالاهای وارده به مجتمع جهت تایید فنی و اعلام رسید به سایت به متقاضی جهت تایید ارسال می‌گردد.
 • سند مغایرت: در صورت وجود هرگونه مغایرت شامل کسری- سرک- عدم انطباق شرح و مشخصات فنی، معیوب بودن از طریق صدور سند مذکور (OSID) و به گردش انداختن آن قابل اعلام به متقاضی می‌باشد.
 • امکان ثبت اسناد فروش و واگذاری و تعدیل و امانی و برگشت در هر نوع .
 • سند رسید کالا : مقدار اقلام رسیده به انبار ثبت می‌گردد که پس از آن با گردش کار سند مذکور به حسابداری کالا و تطابق قیمت اقلام رسیده اقدام می‌گردد. 
 • خروج کالا از انبار: بر اساس فرمول و توابع نوشته شده در سیستم بصورت خودکار مقادیر خروج یا رزرو کالا محاسبه و سند بصورت خودکار به گردش و صادر می‌گردد.
 • محاسبات سفارش: نرم افزار قابلیت محاسبات سفارش بر اساس متدهای مختلف سفارش ( Fos-Foi-Two Bin- ) دارد و سیستم سفارش Eoq در صورت اتصال به ماژول مالی نیز قابل استفاده خواهد شد.
 • انبارگردانی: قابلیت انبارگردانی با وضعیت (مستمر – دوره ای) و صدور تگ انبارگردانی و شمارش 3 مرحله‌ای و صدور سند مغایرت انبارگردانی همراه با گزارشات مورد نیاز حسابرسی
 • صدور سند ارزیابی تامین‌کنندگان: بر اساس شاخص‌های از پیش تعریف شده، همراه با قابلیت وزن دهی هر معیار و گردش کار برای هر تامین کننده .
 • قابلیت تخصیص عکس-Data Sheet و موقعیت و قفسه به قطعه و قابل نمایش در هنگام درخواست.
 
 • گزارشهای مربوط به نرم افزار
 • گزارشات مربوط به واحد انبار
 • گزارش تاریخچه سوابق قطعات: بر اساس کد کالا تاریخچه ایجاد و ویرایش و نوع ویرایش و علت تغییر سابقه، درخواست کننده و  تایید کننده  و تاریخ درخواست به همراه سند مربوطه مشخص می‌گردد.
 • گزارش کاردکس کالا : جهت کلیه اسناد صادر شده در خصوص تغییر موجودی کالا بر اساس کد کالا و تاریخ موثر شدن سند قابل پیگیری و ردیابی می‌باشد.
 • کاردکس موجودی قطعات : بر اساس کد کالا قابلیت نمایش موجودی قطعات  بر اساس اسنادهای ورودی و خروجی و آخرین موجودی در هر انبار قابل پیگیری‌ است .
 • تاریخچه تغییر قیمت و موجودی قطعات: بر اساس کد کالا و تاریخ مربوطه گزارش آخرین موجودی کالا و نرخ واحد کالا قابل ردیابی می‌باشد.
 • آنالیز ABC : بر اساس  گزارش کاردکس گردش کالا و اقلام پرمصرف و کم مصرف و ارزش ریالی هر کدام جهت انبارگردانی آنالیز می‌گردد . 
 • جستجوی قطعات در انبار: بر اساس کد کالا بر اساس موجودی در هر کدام از انبارها و موقیت فیزیکی کالا مربوطه (قفسه و بسته) قابل پیگیری و ردیابی می‌باشد.
 • لیست رزروی‌ها: بر اساس کد کالا مقدار رزرو شده مربوطه به هر درخواست کالا بر اساس شماره درخواست خدمات فنی و پروژه و شماره دستورکار اورهال قابل پیگیری و ردیابی است.
 
 • گزارشات مربوط به واحد مالی
 • گزارش ورود و خروج کالا : بر اساس این گزارش کلیه اقلام و مقدار ورود و خروج از انبار بر اساس اسناد مربوطه نمایش می‌دهد .
 • گزارش بودجه شناور: گزارش بودجه مربوط به هر دپارتمان و مراکز هزینه بر اساس مقدار مصرف شده و باقیمانده نمایش داده می‌شود .
 • گزارش لحظه ای : بر اساس این گزارش موجودی انبار در هر لحظه بر اساس ریالی و تعدادی و مقدار موجودی و ارزش در هر انبار را نمایش می‌دهد .
 • گزارش لحظه ای ارزش و موجودی انبار : گزارش مربوطه بر اساس گزارش موجودی و ارزش ریالی هر کدام از انبارها را بر اساس تاریخ و زمان مراکز هزینه و عنصرهای هزینه (با فرمت مد نظر حسابرسان)
نمایش می‌دهد.
 • گزارش کاردکس مالی انبار: کلیه ورود و خروج قطعات و آخرین موجودی انبار بر اساس اسناد نمایش می‌دهد .
 • گزارش اقلام راکد بر اساس گروه اصلی: گزارش مربوطه جهت کالاهایی است که تاکنون در انبار گردشی نداشته است که قابل تخصیص تاریخ و بازه زمانی جهت
 • گزارش اموال : کلیه اقلام اموالی بر اساس کد و شماره سند خروج، تعداد خارج شده و تاریخ خروج منطبق با گروه اصلی کالا جهت شناسایی جمعدار اموال و ثبت کد اموال
 
 • کلیه گزارشات مربوط به واحد تدارکات و خرید 
 • آخرین وضعیت تقاضاها : بر اساس این گزارش پیگیری آخرین وضعیت (خریداری و عدم خرید) جهت تقاضاها و درخواست خریدهایی که به واحد تدارکات و خرید ارسال گردیده است .
 • درخواست خریدهای رسید نشده – باز: گزارش درخواست خریدهای که توسط کارشناسان خرید، خریداری و ارسال نگردیده است با مشخص شدن آخرین وضعیت درکارتابل کارشناس خرید نمایش می‌دهد و بسته نشده است.
 • قطعات خریدارهای باز: بر اساس گزارش مربوطه کلیه قطعات ارسال شده جهت خرید به واحد تدارکات  بر اساس مقدار درخواستی و سفارش شده نمایش داده می شود .
 • گزارش سند مغایرت: کلیه آیتم‌ها و متریال‌های ارسالی که با پکینگ لیست مغایرت داشته و سند مغایرت صادر گردیده است در این گزارش قابل ردیابی می‌باشد.
 
 
 • گزارشات انبار - 2 : کلیه گزارشات مربوط  به انبار – قسمت (2)
 
 • مقایسه اقلام رزرو و تحویل : بر اساس این گزارش بر اساس کد کالا بر اساس شماره درخواست مقدار اقلام رزروی و اقلام درخواستی بر اساس شماره دستورکار و درخواست خدمات فنی و مهندسی  قابل پیگری و ردیابی می‌باشد .
 • لیست اقلام خرید: کلیه آیتم‌های درخواست خرید صادر شده بر اساس کد کالای مربوطه با آخرین وضعیت کارتابل و آخرین وضعیت گردش کار و مقدار سفارش جهت اقلام سفارش در راه ، قابل پیگیری و ردیابی می‌باشد .
 • لیست اقلام رسید: کلیه آیتم‌های رسید کالا بر اساس کد کالای مربوطه با آخرین وضعیت کارتابل و نوع سند و گردش کار و مقدار رسیده قابل پیگیری و ردیابی می‌باشد.
 • لیست اقلام خروج: کلیه آیتم‌های در خروج کالا بر اساس کد کالای مربوطه با آخرین وضعیت کارتابل و نوع سند و گردش کار  و مقدار خروجی قابل پیگیری  می‌باشد.
 • لیست اقلام بازگشتی: کلیه آیتم‌های بازگشتی کالا با وضعیت نوع کالا  بازگشتی (5 نوع وضعیت) بر اساس کد کالای مربوطه با آخرین وضعیت کارتابل و نوع سند و گردش کار  و مقدار بازگشتی و ارزش ریالی بر اساس هر دپارتمان  قابل پیگیری و ردیابی می‌باشد.
 • لیست اقلام انتقال کالا (TT64) : کلیه آیتم‌هایی که بر اساس شرح‌ها و توضیحات تکراری در لیست مشخصات قطعات جابجایی و انتقال شده است، مشخص شده که هر کدام  از آیتم‌ها به کدام آیتم به همراه موجودی مربوطه، انتقال و جابجا شده است .
 • خریدهای اشتباه کاربران: این گزارش مربوط به قطعات بازگشتی به انبار است که براساس برآورد اشتباه درخواست خرید خدمات فنی و پروژه و یا دستورکار خریداری گردیده است و سند حواله و خروج صادر شده است که پس از تحویل، توسط دپارتمان مربوطه عودت و بازگشت به انبار می‌گردد. این گزارش از گزارش‌های مربوط به مدیریت است و بر اساس دپارتمان مربوطه و شخص صادر کننده بر اساس ارزش ریالی مربوطه گزارش می‌گردد.
 
 
 
 
 

ما که هستیم؟

نرم افزار نگهداری و تعمیرات IPCMMS آماده ارائه خدمات در زمینه های CMMS, RBI, RCM ،خدمات پایش وضعیت و.... می باشد.

دسترسی ها

دفتر مرکزی - تهران

شهرک غرب، خ هرمزان، خ پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم

تلفنهای تماس :

02188575442 - 09104753177

پست الکترونیک : INFO@IPCMMS.COM

 

Please publish modules in offcanvas position.